Pani Dorotka - Asystent Nauczyciela

Jestem osoba ciepłą, cierpliwą i wyrozumiałą. Cenię w mojej pracy bliski kontakt z małym człowiekiem , a także dobrą atmosferę wśród pracowników, gdzie każdy służy pomocą i jest dla siebie życzliwy.

Staram się być zawsze tam gdzie potrzebuje mnie mały człowiek z małym smuteczkiem. Pocieszam wtedy przytulam, wysłucham, rozstrzygnę spory.

Ale także obserwuję i staram się zrozumieć te skomplikowane mechanizmy i relacje, które kierują zachowaniem naszych przedszkolaków. Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy pojawia się wśród nas dziecko ze specjalnymi potrzebami.

 Pragnę się rozwijać i cały czas się kształcę.

Widząc dookoła dzieci, które potrzebują wsparcia na różnych płaszczyznach: społecznych, emocjonalnych, fizjologicznych staram się wyszukiwać ciekawe szkolenia, które poprowadzą mnie w kierunku jeszcze lepszego zrozumienia dziecka i jego wsparcia tj .:


Webinar - Dziecko w spektrum autyzmu w grupie

IWRD -Aplikacje dla dzieci z autyzmem